Die rol van ‘n Spraak- en Taalterapeut is om kommunikasie- en slukafwykings te identifiseer en ‘n terapieplan vir die individue voor te stel. Kommunikasievaardighede sluit drie spesifieke areas in, nl. taal (gesproke en geskrewe), spraak (artikulasie van spraakklanke) en luistervaardighede (ouditiewe prosessering). Terapie kan individuele sessies of groep sessies insluit. Dit kan ook ouerleiding, ondersteuning van die onderwyser(es) in die klaskamer en berading insluit. Spraak- taalterapie word vir kinders en volwassenes aangebied.

Spraak- en taalterapie kan vir verskeie redes nodig wees, insluitend:

 • Artikulasie of fonologiese afwykings/probleme
 • ‘n Agterstand in taalontwikkeling
 • Outisme Spektrum Versteurings
 • Down’s Sindroom
 • Gehoorverlies
 • ADHD/ADD
 • Serebrale verlamming
 • Gesplete lip/verhemelte
 • Stemafwykings
 • Hakkel
 • Neurologiese afwykings (insluitend beroertes)
 • Slukafwykings

 

Spraakterapeut

 

Lelani Brugman


Kwalifikasies:
 • B. Kommunikasiepatologie (Spraak-Taalterapie en Oudiologie)


Belangstellings

 • Artikulasie terapie (uitspraak van klanke).
 • Korrekte gebruik van kaak, lippe en tong vir spraakklank produksie en voeding (Oral Placement Therapy-Talktools).
 • Taal- en Taalleer terapie.
 • Ouditiewe prosesseringsterapie.
 • Skolastiese agterstande insluitend probleme met lees en spelling.
 • Algemene ontwikkelingsagterstande.
 • Hakkel terapie