Die taak van die Opvoedkundige Sielkundige

Assesserings

 • Opvoedkundig:  Die diagnosering van die hele spektrum leerprobleme, byvoorbeeld skolastiese onderprestasie, disleksie, AT/HV (Aandagtekort Hiperaktiwiteitsversteuring).
 • Ander: Skoolgereedheid, Skooltipe keuse,  Beroepsleiding:  vakkeuse/beroepskeuse
 • Sielkundig:  Diagnosering van emosionele en sielkundige probleme, byvoorbeeld depressie, aggressie, angsversteurings.

 

Psigoterapie

Behandeling van emosionele en sielkundige probleme, insluitend trauma (egskeiding, dood).  Verskillende terapieë word toegepas, onder andere indiwiduele terapie, groepsterapie en speelterapie.

Sielkundige Dienste

Margot Malan


 • Kwalifikasies:
 • B.A. (US); H.O.D. (US); B.Ed Hons (Voorligting sielkunde)(US); MEd (Opvoedkundige Sielkunde-Internopleiding) (US)

 • Belangstellingsvelde:
  Psigoterapie, (volwassenes, adolessent en kinders),
 • Evaluasies (skoolgereedheid, vakkeuse, beroepskeuse en skolasties, ADHD, leerhindernisse)
 • Depressie, trauma, egskeiding, verhoudingsprobleme, angs, aflegging

 

Anita Jones


 • Kwalifikasies:
 • O.D.; H.O.D. (Wellington Onderwyserskollege); B.A. (Sielkunde) (UNISA); B.Ed. (Hons. met spes. in Voorligting) (UNISA); M.Ed. met spes. in Voorligting en Opvoedkundige Sielkunde (UNISA); Kliniese Hipnoterapeut (Mediese model)

 • Belangstellingsvelde:
 • Psigoterapie (volwassenes en kinders)
 • Evaluasies (vakkeuse; beroepskeuse; emosioneel; intellektueel en skolasties)
 • Leerders met leerinperkings, bv. ATV/ATHV
 • Depressie in adolessente